กิจกรรมกิลด์ StormBreaker

รายละเอียดกิจกรรม

  1. เริ่มกิจกรรมทายผล : วันที่ 22 มีนาคม 2565 (เวลา 20.00 น.)
  2. สิ้นสุดกิจกรรมทายผล : วันที่ 25 มีนาคม 2565 (เวลา 23.59 น.)

ของรางวัลกิจกรรม

  1. รางวัลที่ 1 ทายถูกทุกอาชีพ รับไปเลย (200,000,000 Alz)
  2. รางวัลที่ 2 ทายถูก 5 อาชีพ รับไปเลย (100,000,000 Alz)
  3. รางวัลที่ 3 ทายถูก 4 อาชีพ (80,000,000 Alz)
  4. รางวัลชมเชยทายถูก 3 อาชีพ (20,000,000 Alz)

หมายเหตุ

  1. หากทายผลเหมือนกันและได้รับรางวัล (จำนวนรางวัลจะหารกับจำนวนคนที่ทายถูก)
  2. สมาชิกในกิลด์ 1 คนต่อ 1 คำตอบ (กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง)
  3. ห้ามเลือกอาชีพซ้ำ หากเลือกอาชีพซ้ำจะถือว่าข้อนั้นผิด ไม่ได้รับคะแนน

หมดเวลาร่วมกิจกรรม

Copyright © 2023 StormBreaker | All rights reserved.